Tekstvak: #

WELKOM OP HET INTRANET van Stichting Jeugdzorg St. Joseph

Tekstvak: #

 

VvE Management

Onze beheeractiviteiten hebben wij onderverdeeld in een aantal modules. Tezamen vormen deze modules het totale beheer van uw vereniging of complex. Ook het afnemen van afzonderlijke modules behoort tot de mogelijkheden.

 

Administratieve werkzaamheden:

 Bijhouden van NAW gegevens van huurders of† eigenaren.

 Het organiseren en notuleren van de leden- of huurdersvergaderingen.

 Het organiseren en notuleren van bestuursvergaderingen

 Het voorzitten van deze vergaderingen

 Opstellen en handhaven van een huishoudelijk reglement.

 Contact voor derde partijen zoals politie, brandweer en gemeente

 

FinanciŽle werkzaamheden:

Het verwerken van de financiŽle mutaties in ons administratieve systeem. Dit systeem heeft voor iedere eigenaar/huurder een eigen internetpagina met van specifieke informatie:

 Verrichten van betalingen.

 Samenstellen van de jaarrekening of afrekening en begroting.

 Het incasseren van de maandelijkse VvE Bijdrage of bijdrage servicekosten

 Het bewaken van het incassotraject van de maandelijkse bijdragen.

 Voorbereiding en overleg met† de kascontrolecommissie.

 

Onderhoud:

 Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan inclusief begroting.

 Planning, begeleiding en controle klein onderhoud.

 Planning, begeleiding (directievoering) en controle groot onderhoud.

 Afsluiten van onderhoudscontracten en verzekeringen tegen gunstige condities.

 Afhandeling van klachten en schades, indien gewenst 24 uur per dag.


Tekstvak: B2H  UW BEZIT, ONZE ZORG

VvE Management:

Tekstvak: Tekstvak:  Vereniging van Eigenaren management