Tekstvak: #
Tekstvak:  Bouw- en vastgoedadvies

Bouw- en vastgoedadvies:

 

Bouw- en vastgoedadvies

Gelet op de 45 jaar werkervaring kunnen wij opdrachtgevers bijstaan in diverse en complexe bouw- en vastgoed vraagstukken. Hierin bedienen wij met name de volgende markten:

· overheid,

· maatschappelijk,

· onderwijs,

· zorg,

· commercieel,

· particulier vastgoed.

Strategisch

Wij zijn uitstekend in staat om:

· het primair proces te vertalen in strategisch huisvestingsbeleid;

· strategisch huisvestingsbeleid vorm te geven in overleg met de betrokkenen;

· financiering– en haalbaarheidsvraagstukken te beantwoorden;

· draagvlak en betrokkenheid te creëren bij de implementatie van nieuwe werkwijzen.

Tactisch

Denk aan bepalen:

· bijdrage huisvesting aan primair proces, zowel bij uitbreiding als inbreiding organisatie;

· begeleiden openbare en besloten tenders, onderhandse verkoop, sale and lease back;

· kostenmanagement en haalbaarheidsanalyses nieuwbouw en renovatie;

· proces– en projectmanagement van initiatieffase tot uitvoering;

· opstellen pve’s (functioneel en technisch programma van eisen);

· aanbestedingsadvies (PPS / DBFMO);

· fiscaal advies;

· oprichten gewenste rechtspersoon en inrichting organisatie voor bmv/mfa’s;

· waardebepaling, taxaties.

Operationeel

Ook op operationeel niveau kunnen onze medewerkers u:

· ondersteunen met het begroten  van service- / exploitatiebegrotingen;

· opstellen meerjaren onderhoudsplanningen;

· begeleiden groot onderhoud;

· second opinion lopende begrotingen / kosten.

 

Tekstvak: Tekstvak: B2H  UW BEZIT, ONZE ZORG